Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 21:56

Το σχολείο μας σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1

Το 5ο ΓΕΛ Βέροιας έχει την τιμή να συμμετέχει και πάλι στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο ?Investing in a School of Acceptance, Wellbeing and Fulfillment?(?Επενδύοντας σε ένα Σχολείο Αποδοχής, Ευημερίας και Πληρότητας?) - 2020-1-EL01-KA101-078162.

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου τους.

Στo πλαίσιo της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας οι εκπαιδευτικοί του 5ου ΓΕΛ Βέροιας, Χρυσής Σταμάτης (Διευθυντής 5ου ΓΕΛ Βέροιας, Φιλόλογος) Αξούριστου Χαρά (Φιλόλογος), Γιαννάκη Ελένη (καθηγήτρια Αγγλικών), Λιακοπούλου Ευσταθία (Φιλόλογος) και Μοσχόπουλος Αναστάσιος (καθηγητής Κοινωνιολογίας) θα συμμετάσχουν σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων στην Ισπανία και στην Ιρλανδία που αφορούν την απόκτηση και καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο α) την ανάπτυξη θετικού μαθησιακού κλίματος και αρμονικών σχέσεων στην τάξη, β) το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την συνοχή και αποτρέπει την περιθωριοποίηση, γ) την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιπτώσεων εκφοβισμού και έλλειψης πειθαρχίας, δ) την βελτίωση του γενικού πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας.

Η συμμετοχή των πέντε εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα συμβάλλει στην επαγγελματική τους βελτίωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διδακτικών πρακτικών και αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου του σχολείου. Ταυτόχρονα η επαφή τους με συναδέλφους άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου, καθώς θα καλλιεργήσει το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.

Διαβάστηκε 59 φορές