Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 14:27

Οριστικοποίηση εγγραφής ή ανανέωση εγγραφής

Από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ώρες: 08.30-14.00, καλούνται οι κηδεμόνες να προσέλθουν στο Λύκειο για την οριστικοποίηση της εγγραφής των μαθητών/τριών.

 Δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Αίτηση Εγγραφής (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο και μπορείτε να το κατεβάσετε από τα συνημμένα έγγραφα πιο κάτω)
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, που έχετε ήδη πραγματοποιήσει μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο και μπορείτε να το κατεβάσετε από τα συνημμένα έγγραφα πιο κάτω), του κηδεμόνα που έκανε την ηλεκτρονική εγγραφή του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια
  5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο και μπορείτε να το κατεβάσετε από τα συνημμένα έγγραφα πιο κάτω), του έτερου κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί. Την συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση συντάσσει και υπογράφει ο άλλος κηδεμόνας κι όχι αυτός που με τα στοιχεία του έγινε η ηλεκτρονική εγγραφή.
  6. Ειδικά για την εγγραφή στην Α΄ Λυκείου: Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (το έντυπο δίνεται από το Σχολείο και μπορείτε να το κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα του), καθώς και το Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον  αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Γυμνάσιο αποφοίτησης, ή άλλος ισότιμος τίτλος.

Σημείωση: Παρακαλείσθε να προβείτε στην εγγραφή ή στην ανανέωση εγγραφής και στην οριστικοποίηση αυτής μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, που τα σχολεία είναι ανοικτά και θα μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό, εξάλλου, θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε καλύτερα την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση όμως που η οριστικοποίηση της εγγραφής δεν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, η διαδικασία θα συνεχιστεί από 1η Σεπτεμβρίου ως την έναρξη των μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία καλέστε στα τηλέφωνα: 2331024843, 2331027212

Διαβάστηκε 147 φορές