Ωράριο

Οι διδακτικές ώρες και τα διαλείμματα φαίνονται ακολούθως:

Διδακτική ώραΩράριοΔιάρκεια
1η διδακτική ώρα 08:30 - 09:15 45?
Διάλειμμα 09:15 - 09:25 10?
2η διδακτική ώρα 09:25 - 10:10 45?
Διάλειμμα 10:10 - 10:20 10?
3η διδακτική ώρα 10:20 - 11:05 45?
Διάλειμμα 11:05 - 11:15 10?
4η διδακτική ώρα 11:15 - 12:00 45?
Διάλειμμα 12:00 - 12:10 10?
5η διδακτική ώρα 12:10 - 12:50 40?
Διάλειμμα 12:50 - 12:55 5?
6η διδακτική ώρα 12:55 - 13:35 40?
Διάλειμμα 13:35 - 13:40 5?
7η διδακτική ώρα 13:40 - 14:20 40?